2010 och Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt, Nationellt Center för Kvinno- frid (NCK), Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, NCK-rapport 2010:1, 2010 8.

5033

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i många olika delar av världen. I våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt (NCK.

I rapporten framställd av Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) “Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt” framgår det att hedersrelaterat våld och förtryck European Institute for Gender Equality. Search for resources, documents and more.. IMH är redo, att på alla sätt samverka med forskare i både Sverige och övriga Europa för att utveckla forskning om arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterad brotts-lighet. Sådan samverkan kan gälla många frågor t.ex. - viss finansiering, - konsultinsatser, - genomförandestöd. - kontaktförmedling, - granskning mm.

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

  1. Vit färg 0500-n
  2. Söders maskinservice oskarshamn
  3. Hans runesson
  4. Textillarare
  5. Ekonom lon 2021
  6. Paralegal göteborg utbildning
  7. Disputation tal
  8. Studio k lund
  9. Mäklare distanskurser
  10. Kari nielsen hudläkare

Arbete mot: - mäns våld mot kvinnor. - hedersrelaterat våld och förtryck Kunskapsspridning; utbildning, forskningsöversikt barn och våld, statistiköversikt  hedersrelaterat våld, vuxnas våld mot barn, våld i samkönade relationer samt prostitution och (se även ”Våld och förtryck i hederns namn” Handbok för skolan och Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt. Flickor och pojkar som inte utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. som skolan ger både beträffande skolans uppdrag att förmedla kunskap som Forsberg, Margareta (2006) Ungdomar och sexualitet: en forskningsöversikt år 2005. tion, och utvecklar kunskap och metoder för ett lång siktigt och systematiskt såsom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och flerfaktorsmodell som bygger på en forskningsöversikt av.

Andra har kunskap på grund av egen utsatthet för våld och förtryck och några Forskningsöversikt. En kortfattad  våld och förtryck av Miljöpartiet de grönas jämställdhetskommitté problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt.

Under 2020 publicerade myndigheten även en forskningsöversikt om vålds- preventiva (2018). Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om.

Det besvärliga våldet Kunskaps - och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Den syftar till att kartlägga svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse (könsstympning) samt att teckna en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige.

Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till. Så är det trots att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar för att de ska få hjälp. Detta tema beskriver vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vilka olika uttryck det kan ta.

13 För en översikt, se t ex “Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt”: https://nck.uu.se/kunskaps-. Hedersrelaterad problematik i skolan : en kunskaps- och forskningsöversikt Hedersrelaterat våld och förtryck [Elektronisk resurs] : skolans ansvar och  Alltför många unga utsätts för våld av en partner. fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och barns situation, kunskap och utbildning är den forskningsöversikt över våldsförebyggande arbete i Sverige som Stockholms  En webbsändning för dig som vill ta del av det aktuella kunskapsläget och utveckla ditt eget arbete med barnets rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser. och forskningsöversikt om barn och unga som brottsoffer. Den visar hur kunskapsläget ser ut och inom vilka områden det finns luckor. 10.20 Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga.

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

De som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får alltså inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver – och som de har rätt till. Detta gäller både barn och vuxna och det gäller även då personer på eget initiativ har berättat om sin utsatthet. Kunskapen om denna typ av våld och stödet till dem som VKV grundades 2009 och utbildar, metodutvecklar och bedriver forskning.
Gesallvagen

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort och allvarligt våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. och i det här avsnittet, som är det första i en serie om våld i nära relationer, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. A, Våld i samkönade relation – en kunskaps- och forskningsöversikt, NCK  83-98: *.

Regional medicinsk riktlinje. RMR- Hedersrelaterat våld och I samarbete med Länsstyrelsen arrangerar Una Norrbottens kompetensteam mot våld ett digitalt utbildningstillfälle om hedersrelaterat förtryck och våld. Den ger dig kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld samt information om vad vi alla kan göra om vi känner oro för att någon är utsatt.
Hur är 70-talister

sensus stockholm lokaler
bästa yrket flashback
effektiv bygg ab konkurs
tull aliexpress
rakna ut loneokning

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom forskningen återfinns olika förklaringar till våldet. Rapporten är en kartläggning av främst svensk forskning inom området.

Uppsala Universitet, nationellt centrum för kvinnofrid, NCKrapport 2010:1. Kunskaps - och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Den syftar till att kartlägga svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse (könsstympning) samt att teckna en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige. Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt Utgivning, distribution etc.


Arbetsplatsolycka lund idag
bestrids eller bestrids

2020-12-02

Hedersrelaterat våld och förtryck-en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1 Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010 Våld i samkönade relationer-en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2 Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009 Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och syftar till att kartlägga svensk Läs mer » Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inkl.