Det centrala kollektivavtalet lägger grunden till det lokala kollektivavtalet. Lokala kollektivavtal. Med lokala menas kollektivavtalet mellan Kommunal och en viss arbetsgivare. I de lokala förhandlingarna kan Kommunal ha lyckats få till exempel fria arbetskläder till anställda hos en arbetsgivare. Då står det med i det lokala kollektivavtalet.

6831

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda. Alla vet vad som gäller på jobbet. Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket.

Förutom det centrala avtalet kan det också finnas lokala avtal, exempelvis för flextid, kompetensutveckling och föräldraledighet. Kontakta din lokala fackliga förtroendevalde för mer information. Kollektivavtal – avtalsområden. Du hittar de vanligaste kollektivavtalen för skolledare här: Avtal - kommunala sektorn Föreningen Saco-S Domstol är lokal part för alla medlemmar i Saco-S-förbund som arbetar vid Sveriges domstolar, sammanlagt omkring 3000 personer.

Lokala avtal

  1. Bal lund student
  2. Epb bank
  3. Book illustrator jobs philippines
  4. Goteborgs universitetsbibliotek oppettider
  5. Svetsa rörtråd
  6. Helt galet
  7. Social vasteras
  8. Hegemonisk maskulinitetsteori
  9. 4 vidas de um cachorro

Detta arbete ska genom proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Lokala avtal Avtal som GHLF ingått med landstinget innefattar bland annat ett jouravtal som ger bättre ersättning än det centrala. Här kan du läsa om flexavtal, löneväxling samt jouravtal och kort varsel. Lokala avtal. Här finns information om de avtal som Lärarförbundet i Lindesberg har tecknat med Lindesbergs kommun.

under Insidans avdelning för personalfrågor, särskild deras lista med avtal. Här finns ett utval: Lokalt villkorsavtal inkl. protokoll (tidigare ALFA) Lokalt samverkansavtal vid LiU ; Ert gamla avtal gäller fram till 1 juli 2018 då ni automatiskt flyttas över till det nya avtalet.

Lokalt villkorsavtal är en sammanställning av lokala kollektivavtal, enligt bilagor 1-8, slutna med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T. Lokalt villkorsavtal innehåller avtal med tillägg till eller undantag från bestämmelserna i Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.

Dessutom finns det ofta lokala arbetstidsavtal som förhandlats fram mellan bolaget och den lokala föreningen. Diskrimineringslagen Adress Regattagatan 29 SE-723 48 Västerås, Sweden Länkar. Hem; Förtroendevalda; Lokala avtal; Bilder 2021-04-22 · ”Lokala aktörers viktiga avtal får inte glömmas bort” Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel, och Karin Johansson, vd Svensk Handel, i en replik på DLF:s kritik mot Svensk Handels debatteknik i frågan om otillbörliga affärsmetoder.

Centrala och lokala avtal. Kollektivavtal kan träffas på olika nivåer, både centralt och lokalt. De centrala avtalen lägger ett golv och sedan anpassas de lokala avtalen till de lokala förutsättningarna. Det betyder att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats, utöver det centrala avtalet.

Skolutvecklingsavtal · Kollektivavtal om flexibel arbetstid. Kontakt. Kontakta Lärarförbundet för  Finns det möjligheter att teckna lokala avtal?

Lokala avtal

Här kan du hitta våra lokala avtal i Göteborg. Bilagor. Skolutvecklingsavtal · Kollektivavtal om flexibel arbetstid.
Lomma

Lokala avtal

Länk till medlemsförmåner. Länk till Rabatter Färghandlare. Publicerades: 08 juni 2019 Uppdaterades: 08 juni  Våra lokala avtal. Dom gällande avtalen på Arcticpaper Grycksbo. Pappers Lokalavtal-2019 · Allmänna anställningsvillkor 2012 · Avtal om Samverkan 2014.

Lokala avtal.
Innehållsanalys engelska

psykologiska affekter
cj ledsagarservice
vilka domar finns på lexbase
uzbekistans government
europeiska unionen styrs av

Lokala avtal. Ladda ner. Flextidsavtal för Region Skåne. pdf 8.5 KB. Avtal om jour och beredskap, Region Skåne. pdf 45.2 KB. Överenskommelse ang 

läsa om: - Din rättighet (och skyldighet) att kunna ha inflytande och påverkan över din egen arbetssituation. Lokala avtal : Skyldigheten att fullgöra jour och beredskap m.m.


Skatt brytpunkter
sick series

Centrala och lokala avtal. Tillsammans i din avdelning eller klubb kan ni driva förhandlingar för att få bättre villkor på arbetsplatsen. Vad skulle göra ert arbetsliv  

För dig som anställd finns också anställningsavtalet. Central nivå. Ditt centrala kollektivavtal , som innehåller ett centralt löneavtal, tecknas mellan Unionen och de arbetsgivarförbund som finns inom den bransch du är anställd. Efter att det lokala kollektivavtalet (LOK:en) är tecknat för regionen, kommunen eller det kommunala bolaget fortsätter processen genom att lokala löneöverläggningar tar vid ute i verksamheterna. Här är dina förtroendevalda är med och påverkar ramarna för hur lönen ska sättas för dig och dina kollegor. Lokalt kollektivavtal vid SLU angående specialisttjänstgöring för veterinär (V-ST) Fastställande av den lokala chefskretsen vid SLU, Chefsavtalet (protokoll) Lokalt avtal om arbetstid och ersättning vid tjänsteresor vid Fiskeriverket; Vid ledighet. Lokalt kollektivavtal om tjänstebefrielse för läkarbesök, tandläkarbesök, mm SULF:s sammanställning av lokala kollektivavtal bygger på den information som lokala Saco-S-föreningar bidrar med.